Det ytes stønad til behandling av tannskade som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk.

Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdommer som kan gi fallskader. Skader oppstått under anfall og ved rehabilitering av tidligere skade. Dette må dokumenteres.