Yrkesskaden må være godkjent av NAV.  Behandlingen skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted.