Tilstanden må være alvorlig for å være stønadsberettiget. Dvs. at det må være vesentlig nedsatt funksjon eller estetikk grunnet tilstanden.