Tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalten er refusjonsberettiget. En forutsetning er at pasienten er henvist fra sentraliserte LKG-team.