Nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko. Det ytes stønad ved følgende medisinske tilstander og behandlinger:

  • Hjerteoperasjon
  • Dialysebehandling
  • Organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsuppressiv behandling
  • Beinmargstransplantasjon
  • Stamcellebehandling
  • Høydose cellegiftbehandling
  • HIV/AIDS
  • Kreftpasienter med skjellettmetastaser i forbindelse med behandling med benmodulerende medikamenter
  • Srålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og ved etablert medikamentassosiert kjeveosteonekrose