For å få stønad til tannbehandling under dette punktet, må tilstanden ha vært observert over tid, minimum ett år. Det ytes stønad til fyllingsterapi for påførte kariesskader. Kariesaktiviteten må være unormalt høy for å berettige stønad. Dvs. at hvis pasienten er munntørr, men har lite karies vil ikke behandlingen av kariesen dekkes.