Det ytes stønad til personer med helt tannløs underkjeve som pga. slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forh. Ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese. Det ytes stønad til 2 implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene. Stønaden ytes kun til personer som ikke dekkes av noen av de andre punktene.