Det ytes stønad til utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved kontaktlesjoner i munnslimhinnen. Det er et krav at det som skal skiftes ut har direkte kontakt med slimhinnelesjonen. Det må dokumenteres at munnslimhinneslesjonen mest sannsynlig skyldes kontakten med tannrestaureringen/protesen.

Fjernreaksjoner.  Lesjoner utenfor kontaktområdet. Det må dokumenteres allergi mot det aktuelle materialet ved er klæring fra spesialist i hudsykdommer.